לקוח: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בניין ציבורי, בניין מעונות סטודנטים עבור קמפוס אוניברסיטת בן גוריון. הפרויקט כלל תכנון בכל התחומים. תכנון כולל של המתחם. תכנית אב, תכנית מפורטת ותכנון לביצוע. כולל עיצוב הפנים של הפרויקט. המבנה תוכנן בשני שלבים - שלב א' בשטח כולל של 11,500 מ"ר שאוכלס. ושלב ב' בשטח של 8000 מ"ר שעדיין לא מומש. המתחם מכיל 340 מיטות לסטודנטים בנוסף לגן פנימי ופונקציות ציבוריות המשרתות את הסטודנטים. מתחם אקדמי זה ממוקם בלב שכונה ד' בבאר שבע. חזיתותיו של הבניין מחופות בחלקן בלבני סיליקט ובחלקן בגמר בטון חשוף בדומה לשפה הארכיטקטונית הנהוגה בבנייני קמפוס האוניברסיטה.

לסיפור של הפרוייקט > חזרה >