הפרויקט ממוקם ממערב לקמפוס האוניברסיטה בשכונה ד' . המתחם המאופיין בהפרשי מפלסים ונתחם בצדו המערבי ברחוב ובחזית מבני מעונות , דמויי רכבת קיימים, הפרויקט מתוכנן ל500 חדרים, מתוכם הושלמו 340 חדרים. מגדל המכיל את שאר החדרים בשלבי תכנון.   

התכנון התבסס על שני עקרונות:
א. תכנון קמפוס ייחודי וצפוף ,בסביבה עירונית כשכונה ד',
ב. עיצוב חלל המגורים מרווח בשטחים מינימליים  כשחדרי השינה מהווים סביבת עבודה ומגורים פרטית מותאמת לצורכי הדייר.

 גן שקוע, שעציו רחבי צמרת, יהווה את לב המתחם. הגן מתוכנן  כמקום מוצל בין מבני המעונות החדשים, כאשר חזית המעונות הישנים פונה אליו.  הרחוב הקיים ורחוב פנימי, שחלקו מקורה, המקשר את מבואות הכניסה, צופים אליו מלמעלה. מדרום לגן מתוכנן מגדל המכיל את שאר חדרי המגורים, ונחלק לשני אגפים: האחד נמוך הפונה אל הגן והשני גבוה ה"מסמן" את המתחם כלפי העיר. במפלס הגן מתוכננת קפטריה שתשמש את הסטודנטים בקמפוס.

הפרויקט  נחלק לשני מבנים: מבנה רווקים העוטף את הגן, ומבנה זוגות המבודד באגפו הצפוני של המתחם. בין המבנים נמצא הרחוב הפנימי ובמרכזו רחבת הכניסה. חומרי החזיתות מנוגדים באופיים: מרקם לבני סיליקט בגון חול – חומר "רך" בקנה מידה  אנושי, ומולו הבטון החשוף הקשה. עיצוב החזיתות בחומרים אלה נערך בקומפוזיציות חופשיות, היוצרות מצב של  "חלון אישי" ייחודי לכל חדר.

 המגדל הנוסף  – אגפו הנמוך יהיה מבטון חשוף, והאגף הגבוה, לעומת זאת, יהיה מחופה בלבני סיליקט.

הפרויקט מקיים דיאלוג סמוי עם שפת השיכונים הנפוצה בארץ ובמיוחד בבאר שבע,  תוך יצירת קמפוס ייחודי ברקמה עירונית קיימת, כשבמרכזה  הסטודנט הישראלי בן זמננו: אינדיבידואל ועצמאי, מעט חומרני, אך תמיד מחפש את ה"חבר'ה".

> תהליך אפיון הפרוייקט