לקוח: חברת י.ע.ד החברה הכלכלית גבעתיים

מבני חינוך בגבעתיים. הפרוייקט כולל תכנון גני ילדים ברחבי העיר לפי אבות טיפוס שניבנו בבניה טרומית ומודולרית. הפרוןיקט כולל: מבנה לשני גני ילדים במתחם צימבר בגבעתיים. שטח כולל – כ 500 מ"ר. מבנה לשני גני ילדים במתחם ריינס בגבעתיים. שטח כולל – כ 500 מ"ר. מבנה גן ילדים במתחם קלעי בגבעתיים. שטח כולל – כ 200 מ"ר.
מבנה לשני גני ילדים בבניין המכללה למנהל בגבעתיים – שטח כולל – כ 500 מ"ר. שיפוץ חלק ממבנה קיים ותוספת מבנה חדש. סה"כ 4 מתחמים המכילים 7 מבני גן. שטח כולל - 1700 מ.

חזרה >