לקוח: משרד הבטחון אגף בינוי

מבני הרווחה בבסיסי צה"ל, מיוחדים בנוף הצבאי בפן האזרחי שלהם. מהווים את האנטיתזה האזרחית לצבא, מאפשרים לחיילי צה"ל רגעים של יציאה מהמתח והאינטנסיביות של החיים הצבאיים ומעניקים מנוחה, רגיעה, חגיגיות וקדושה.
ייחודם של מבני הרווחה בנוף הצבאי מחייב אותם להציג נראות אחרת, נוכחות השוברת את הנוף הצבאי האפור ומייצר מופע חלופי הניזון ממאפייניו האזרחיים של המבנה הנתון.
ההגדרה של המבנים כאבות טיפוס האמורים להיבנות במקומות שונים ברחבי הארץ, מחייבת את המתכנן לתכנן בנוסף למבנה עצמו את סביבתו המיידית, חלל הפתוח לשמיים אך מהווה חלק אינטגרלי מחללי המבנה וגם המשך להם. ההצעה התכנונית מציעה מבני רווחה שונים: בית כנסת, מועדון כושר, שקלית, מועדון לחיילים. השפה אחידה אך גם כזו המעניקה ייחוד לכל מבנה ומבנה תוך התייחסות לפרוגרמה הייחודית לו.

חזרה >