לקוח: א.ש.ר.א נכסים בע"מ

עיצוב פנים לבניין בוטיק במסגרת תמא 2/38 - תכנון מבואה ראשית, מבואות קומתיות, הנחיה להדמיות הפרוייקט. שיתוף פעולה עם פלג אדריכלים.

חזרה >