לקוח: מטרופולין הנדסה ויזמות בע"מ

פרויקט התחדשות עירונית, פינוי בינוי במרכז נתניה. התכנון כולל מתחם מגורים משולב במסחר המקיף כיכר עירונית. במרכז התכנון עיצוב הכיכר הפנימית תוך שילוב עם רצועות טבע עירוני קיימות במרחב. הפרויקט כולל 250 יח"ד ע"ג 7.5 דונם , 5000 מ"ר מסחר.

חזרה >