לקוחות: אפריקה ישראל מגורים בע"מ, ורמגור נכסים בע"מ

עיצוב פנים פרויקט מגורי יוקרה ברחוב הנביאים בירושלים עיצוב פנים של השטחים הציבוריים, מבואות, מועדוני דיירים דירות לדוגמא ומשרד מכירות. שיתוף פעולה עם משרד ספקטור ארתור - עמישר מיכאל, אדריכלים.

חזרה >