ניוזלטר אפריל 2018

מאת: יפתח יששכרוב
פרוייקטים: בית הכנסת ברעים, בית השריון יד אליהו, מבנה רווחה עבור האגודה למען החייל בגו'ליס

https://newsletters.sendmsg.co.il/?p=1722112-556596224-16702&lang=1