ניוזלטר אוקטובר 2017

מאת: יפתח יששכרוב
פרוייקט: שדרת הכוכבים ראשון לציון

https://newsletters.sendmsg.co.il/?p=1614817-456038564-16702&lang=1