לקוח: צים בהרי נדל"ן

פרויקט התחדשות עירונית ברח' הכרמל הגבול המזרחי של בת ים בגבול נתיבי איילון. 

חזרה >