לקוח: צ.לנדאו קבוצת ייזום ובניה קבוצת ייזום ובניה

תכנון פנים ועיצוב במרכז המסחרי מרום שיר בבני ברק - תכנון השטחים הציבוריים. שיתוף פעולה עם משרד בר-לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.

חזרה >