לקוח: בוני התיכון בע"מ

פרויקט פנוי בינוי ברח' מדל ברעננה על גבול רח אחוזה. שטח הפרויקט כ.5. דונם 134 יחידות דיור.

חזרה >