לקוח: משרד הבטחון אגף בינוי

הצעה במסגרת תחרות לתכנון בתי מגורים צמודי קרקע למשפחות אנשי צבא קבע. 
העיקרון המנחה הבסיסי בתכנון הוא יצירת מבנה המקיים קשר סימביוטי עם האתר. המבנה חובק חללי חוץ שהופכים לפאטיו, ושולח שלוחות היוצרות סביבה בנויה בתוך המגרש. כך האדמה הופכת להיות חלק אינטגרלי מסביבת המגורים. נוצרים מקומות מוצלים שאליהם הבית יכול להיחשף ולהיפתח וכן סביבת המגורים גדלה מעבר לשטחים הבנויים ונוצרים שטחים נוספים לא מקורים המהווים חלק מהבית. תוך הפרדה מקסימלית בין החללים הפרטיים לציבוריים.
הצעתנו מתבססת על שני טיפוסי בתים. האחד, טיפוס A, טיפוס גדל משטח של 134-154 מ"ר אך בכל שלב שומר על אופיו. השני, טיפוס B, בן 2 קומות ה"שולח" שלוחות מקורות החוצה לחצר.
הרחבות: עיקרון ההרחבות הוא מילוי ללא תוספות. כלומר, הטיפוסים הקטנים יותר יוצרים חללי חוץ, פאטיו, המהווים חלק מסביבת המגורים. תוספות "ממלאות" את החללים הריקים בתוך המבנה ולא מגדילות אותו.
אופי המבנה נשמר בכל הגרסאות שלו וגם כאשר המבנה קטן, חללי החוץ מרחיבים אותו. בצורה זו הרחבת המבנה הינה פשוטה וזולה היות ואינה מחייבת יציקת יסודות ורצפות חדשים אלא נדרשת לקירוי בגג רעפים ובניית קירות בלבד. 
בפרויקט זה ניסינו ליצור מבנים מקורים היוצרים קשר הדוק בין המשתמש לסביבה ולאקלים.

חזרה >