12 כיתות בשטח של 1850 מ"ר.
מרחבי הלמידה המאפיינים את בית הספר המתוכנן חורגים מהמתכונת המקובלת של כיתות פרונטליות. החללים המשותפים עומדים כאן במרכז, תוך מתן גמישות מכסימלית בארגון המרחב. שטחי הכיתות והשטח המשותף מפרקים לפינות עבודה שונות פורמליות וא- פורמליות. מחללי לימוד פרונטליים לפינות ישיבה המאפשרות מפגש אינטימי בין התלמידים והמורים.
החלוקה המרחבית היא סביב שכבות גיל העוטפות חללי פאטיו הממוקמים במרכז המבנה ומעניקים לו אתנחתא של טבע ירוק, אור שמש וכיתה פתוחה. לאשכולות הכיתות מסופחים חללי התמך והמרחבים המוגנים. גג האגף החד קומתי משמש כחצר מגוננת ומרוצפת זרועה בפינות ישיבה מוצלות בפרגולות. חצר בית הספר מחולקת לפינות ומותאמות לגילאים השונים של התלמידים. תכנון הפרויקט נעשה תוך עמידה בדרישות של משרד החינוך ועבר את אישורו.

חזרה >