לקוח: עיריית אופקים

בית ספר בן 18 כיתות בשכונת נח באופקים. הבניין מורכב מ3 מקבצי כיתות ומרחב משותף בקושר אותם למערכת אחת. 

הפרויקט זכה בפתחרות אדריכלית לתכנון המבנה.

חזרה >