לקוח: עזריאלי מכללה להנדסה בירושלים

אדריכלות פנים של בניין ציבור, בניין כיתות בקמפוס המכללה, בשטח כולל של כ 9,500 הכולל כיתות אודיטוריום, כיתות מחשב, חללי כיתות ממ"ד, חללי למידה משותפים, קפיטריות, חללי הסבה, חללי הנהלה ומשרדים. תכנונו הפנימי של המבנה משלב צבעוניות רבה עם פונקציונאליות מתוך רצון ליצור סביבת למידה עדכנית רעננה ואטרקטיבית.

לסיפור של הפרוייקט > חזרה >