מגורים, בית מגורים פרטי, צמוד קרקע בקיסריה. הפרויקט כולל תכנון שתי וילות בשטחים של 900 מ"ר ו – 500 מ"ר.  חומר הבניה היה מעץ בטכנולוגיות חדשניות. לצורך הבניה הוקמה נגריה אד הוק. העץ שיובא מאפריקה יובש ועובד בה. מעץ זה נבנו הבתים, החלונות הדלתות וגם חלק מהריהוט הקבוע. הבניין משלב גריד של עמודים וקורות במידה ובגובה זהים שבהם משולבים נפחי המבנה בגבהים שונים. ברווח שבין הפרגולה והמבנה תוכננה צמחיה שיצרה חללי ביניים מוצלים ומיוחדים. הבית פורסם במגזים בניין ודיור.                                

חזרה >